cover-6-9.jpg
Обич свята (ОТВОРИ И ПРОЧЕТИ)

Обич свята
Литературен сборник
на Читалище "Македония" съставен от стихотворения
на 26 варненски автори, редактиран от редакторска колегия,
с графично оформление и предпечатна подготовка от Й. Богдева
Запазени всички права на авторите!

Издателство: ОМЕТЕО
ISBN 978-954-92020-6-9