cover-5-2.jpg
Що ми е мило и драго (ОТВОРИ И ПРОЧЕТИ)

Що ми е мило и драго
Сборник, 115 народни песни

на Македонско културно просветно дружество „Гоце Делчев“,
създаден от:

Катя Бакърджиева - автор-съставител
Детелина Калева - илюстрация на корицата
Йорданка Богдева - графичен дизайн и предпечат

Издателство: ОМЕТЕО
ISBN 978-954-92020-5-2