Веселин Дионисиев, Моряшки разкази

Автор на разказите:
Веселин Дионисиев

Редактор:
Катя Бакърджиева

Снимки на корицата:
Александър Богдев

Графично оформление и предпечатна подготовка
на вътрешното тяло
и на корицата:
Йорданка Богдева  

Първото издание на книгата е през 2002 година, когато тя бе отпечатана под заглавие Мръсни моряшки сънища по едноименния първи разказ.
Първоначалната идея на автора за корица на сборника му от разкази бе: тя да съответства на избраното заглавие. Така беше създаден един колаж от разнообразни изрезки от вестници и списания и оформен във вид на корица.
В последствие (когато книгата беше вече отпечатана) той реши да я преиздаде с ново заглавие и нова корица.
Проектиране на нова корица и заглавие:
  1. Вариант 1
  2. Вариант 2
  3. Вариант 3
  4. Вариант 4
Авторът избра Вариант 2, а за заглавие - "Моряшки разкази".

Текстът на гърба на корицата:
"Много весели и тъжни случки са ставали на нашите кораби. Много са забравени от участниците в тях и много продължават да се припомнят, да се разказват, преразказват и допълнят..."

В тази книга по забавен начин са разказани разни случки из моряшкия живот, през погледа на един актьор, плавал за известно време с корабите на БМФ.
 

 
Титулна страница   ОТВОРИ И ПРОЧЕТИ Мръсни моряшки сънища