OMETEO  Издателска дейност, графичен дизайн и предпечатна подготовка
office@ometeo.com  yoalbo@mail.orbitel.bg  тел. (052) 31 03 88, GSM: 088 6 90 70 90
  Последно актуализиране на информацията: 27.4.2009
вид # автор, заглавие (подзаглавие), библиографска информация
поезия 8Светослав Овчаров, ПОЛЮЦИИ НА ГРАФ ОМАН, стихове
Българска, първо издание, Корица: Светослав Овчаров, Коректор: Катя Бакърджиева
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издава: OMETEO, Варна, 2009, ISBN: 978-954-92020-8-3
проза 7Йоланда Богомилова, Изпепеляваща луна, Виртуални фантазии
Българска, първо издание. Художник: Йоланда Богомилова
Консултант: Борислав Киров. Редакция и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издава: OMETEO, Варна, 2009, ISBN: 978-954-92020-7-6, Печатница Алфа Принт, Варна
поезия 6Читалище "Македония", Обич свята, Литературен сборник
Българска, първо издание, Редакция: Редакторска колегия,Предпечат: Йорданка Богдева
Издава: OMETEO, Варна, 2008, ISBN: 978-954-92020-6-9, Печатница Мирал, Варна
поезия 5Катя Бакърджиева, Що ми е мило и драго, Сборник, 115 народни песни
Българска, първо издание, Автор-съставител: Катя Бакърджиева, Художник на корицата: Детелина Калева
Графичен дизайн и предпечат: Йорданка Богдева
Издава: OMETEO, Варна, 2008, ISBN: 978-954-92020-5-2, Печатница Мирал, Варна
поезия 4Светослав Овчаров, Жив съм!, стихове
Българска, първо издание, Корица: Светослав Овчаров, Коректор: Катя Бакърджиева
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издава: OMETEO, Варна, 2008, ISBN: 978-954-92020-4-5
поезия 3Галина Дончева, Горест от любов, стихове
Българска, първо издание, Редактор: Катя Бакърджиева
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издава: OMETEO, Варна, 2007, ISBN: 978-954-92020-3-8, Печатница КРИСТАЛ ПРИНТ, Варна
поезия 2Светослав Овчаров, 13, стихове
Българска, първо издание, Художник: д-р Петър Костов, Коректор: Катя Бакърджиева
Издава: OMETEO, Варна, 2007, ISBN: 978-954-92020-2-1
проза 1 Руска Даскалова, Ти корена пази ... История на село Яребична, Община Аксаково,
предстои отпечатване,
от същия автор
Консултант: н. с. Станка Димитрова, Превод наименования, названия и др. от турски език: Турхан Расиев
Коректор: Румена Тодорова, Редакция - художествена и техническа: OMETEO
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издателство OMETEO, Варна, ...., ISBN: 978-954-92020-1-4
сборник
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло, цветно приложение и корица
* Клуб на ветераните - синдикални дейци към КНСБ - град Варна, Ветерани, Те бяха в първите редици...
Съставители: Донка Пешева, Йорданка Сивриева, Редактор: Руска Даскалова,
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева,
Варна, 2006, Печат: Кристал Принт
стихосбирка
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Светослав Овчаров, Имейли от Уногондурия, стихове, вж. корица
Редактор: Катя Бакърджиева, Рисунка на корицата: Иван Ламбрев
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева, Варна, 2006
стихосбирка
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Светослав Овчаров, Живот в си, лирика, вж. корица
Коректор: Катя Бакърджиева
Графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева, Варна, 2006
стихосбирка
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Георги Ковачев, Зайците и Шаро, стихотворения за деца
Редактор: Катя Бакърджиева, Колажи (апликация): Детелина Калева
Предпечатна подготовка, графично и художествено оформление: Йорданка Богдева
Печат: Кристал Принт - Варна
стихосбирка
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Георги Ковачев, Брегът на легендите, стихотворения
Българска, първо издание, Редактор: Катя Бакърджиева
Предпечатна подготовка, графично и художествено оформление: Йорданка Богдева
Книгоиздателство ИНФОМАРКЕТ, Варна, 2006, ISBN 10: 954-91312-9-9, Печат: Кристал Принт - Варна
помагало
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Красимир П. Христов, Калкулаторът в помощ на ученика, A N S и дроб, вж. корица
Българска, първо издание, Редакция, графично оформление и предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Книгоиздателство ИНФОМАРКЕТ, Варна, 2006, ISBN 954-374-001-1, Печат: КристалПринт, Варна
сборник
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* МКПД "Гоце Делчев", Обич свята, сборник
Художник: Дойно Дойнов, Редактор: Катя Бакърджиева, Предпечат: Йорданка Богдева
Варна, 2005, Печат: Кристал Принт - Варна
стихосбирка
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Георги Ковачев, Водопоят на елените, стихотворения
Българска, първо издание, Редактор: Катя Бакърджиева
Предпечатна подготовка, графично и художествено оформление: Йорданка Богдева
Книгоиздателство ИНФОМАРКЕТ, Варна, 2005, ISBN: 954-91320-8-0, Печат: Колор Принт
разкази
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло
* Катя Бакърджиева, 60 есета за вас, ученици , вж. корици
Българска, първо издание, Предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издателство СЛАВЕНА, Варна, 2004, ISBN 954-579-422-4, Печат: СЛАВЕНА
разкази
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Катя Бакърджиева, Българските фамилни имена - извор на минало и родолюбие , (Познания върху народопсихологията, която откриваме в нашите фамилни имена), вж. корици
Българска, първо издание, Предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издателство СЛАВЕНА, Варна, 2004, ISBN 954-579-381-3, Печат: СЛАВЕНА
роман
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло
* Павлина Циганчева, Тайната на парите, роман
Българска, първо издание, Художник: Владимир Димитров, Предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издателство Славена, Варна, 2004
стихосбирка
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло
* Руска Даскалова, Зряло време, стихосбиркa
Българска, първо издание, Редактор: Емил Иванов, Художник на корицата: Любен Пашкулски
Илюстрации: Владимир Димитров, Предпечат: Йорданка Богдева
Издателство Славена, Варна, 2004, ISBN: 954-579-344-9, Печат: СЛАВЕНА
разкази
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Веселин Дионисиев, Моряшки разкази, разкази
Българска, първо издание, Редактор: Катя Бакърджиева, Предпечат: Йорданка Богдева
Издателство Славена, Варна, 2004, ISBN: 954-579-354-6, Печатница Мирал, Варна
Първо издание под заглавие:
Мръсни моряшки сънища, Варна, 2002, Печат: КОРС
роман
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло
* Павлина Циганчева, Примамливи светлини, роман
Българска, първо издание, Художник: Владимир Димитров, Предпечатна подготовка: Йорданка Богдева
Издателство Славена, Варна, 2003, ISBN: 954-579-274-7-4, Печат: СЛАВЕНА
поезия
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло
* Петър Дойчев, Бяла лебедица ,поезия,
Българска, първо издание, Редактор: Катя Бакърджиева, Техн. редактор: Веска Марешка
Художник: Михаил Рафаилов, Предпечатна подготовка: Й. Богдева
Издателство Колор Принт, Варна, 2003, ISBN 954-760-057-5, Печат: Колор Принт
повест
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Катя Бакърджиева, Дима Димитрова, А това малко ли е? , /повествование трето за непозволената любов/, вж. корици
Българска, първо издание, Художник: Сия Николова
Издателство Колор Принт, Варна, 2003, ISBN 954-760-039-7, Печат: Колор Принт
наръчник, ръководство
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Стефан Петков, А, Б, В,... Персонална охрана, ...
вж. корица
Предпечат: ОМЕТЕО ДЗЗД, Варна, 2003
небесни послания
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло
* Дима Димитрова, Божидар Костадинов, Ванга: "България – страна на неограничени възможности", небесни послания,
Българска, първо издание, Редактор: Катя Бакърджиева, Корица: Сия Николова, Варна, 2002
разкази
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Катя Бакърджиева, Дали? Дано! , Разкази за любовта (непозволената), вж. корици
Българска, първо издание, Художник: Сия Николова
Издателство Колор Принт, Варна, 2002, ISBN 954-760-034-6, Печат: Колор Принт
разкази
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Катя Бакърджиева, Палави врабченца, голички краченца , разкази за деца, вж. корици
Рисунки: Петя Ангелова, 8 год., Варна, 2001
разкази
Графично оформление и предпечатна подготовка: вътрешно тяло и корица
* Катя Бакърджиева, Из божия свят , съвременни притчи за малки и големи, вж. корици
Художник: Сия Николова, Варна, 2001
 
  P1000011 
 
 
 
   
  ometeo.com   Creative Commons License